Werkwijze 

 • De mediation vangt aan met een intake, een afzonderlijk gesprek met iedere partij, waarin wordt kennisgemaakt en waarin ieder aangeeft waar volgens hem/haar het geschil over gaat;
 • Daarna volgt de eerste mediationsessie die begint met het tekenen van een mediationovereenkomst;
 • De spelregels bij de mediation worden vooral door partijen zelf bepaald, de mediator ziet toe op de naleving daarvan;
 • De mediationsessies worden onpartijdig en neutraal door de mediator geleid;
 • De mediation is vertrouwelijk, vrijwillig (ieder kan er op ieder moment mee stoppen) en eindigt in een bindende overeenkomst tussen partijen.

Kosten

 • De kosten voor een mediation bestaan uit een uurtarief en eventuele reis- en onkosten. Eventuele reistijd buiten wordt berekend op basis van kilometervergoeding;
 • Partijen maken zelf afspraken over de verdeling van de kosten;
 • De meeste rechtsbijstandsverzekeringen dekken eveneens de kosten voor mediation. 

Duur

 • Een mediationsessie duurt gemiddeld 2 à 3 uur. Er kunnen meerdere sessies nodig zijn.

Waarom een registerMediator?

 • MfN staat voor ‘Mediation federatie Nederland’ en geregistreerde Mediators moeten voldoen kwaliteitseisen om hun registratie te verkrijgen en te behouden;
 • MfN Mediators zijn verplicht tot “permanente educatie” waardoor zij zich steeds blijven ontwikkelen en groeien.
 • ADR staat voor “Alternative Dispute Resolution”. Ik ben ingeschreven in het register van de Gobal Network Group en ben gehouden aan de kwaliteitseisen voor registratie.

tel: 0612965587 mailkmmediation@icloud.com