Arbeids- & zakelijke Mediation

Waarmee help ik?

In verband met het Coronavirus wordt in overleg met partijen besloten of mediation fysiek kan worden uitgevoerd of dat deze geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd met behulp van video-conferencing. Daarbij worden nadrukkelijk en zorgvuldig de RIVM en MfN richtlijnen gehanteerd.

ARBEIDSMEDIATION

 • bij geschillen rond samenwerking, ontslag, verzuim, re-integratie, reorganisatie, disfunctioneren of welke andere arbeidsgeschillen  ook die verhouding tussen werkgever en werknemer of werknemers onderling verstoren.

MEDIATION VOOR TEAMS

 • bij moeilijke samenwerking, langslepende en/of geëscaleerde geschillen binnen teams of tussen afdelingen of groepen.

ZAKELIJKE MEDIATION

 • Bij geschillen tussen vennoten en/of maten binnen een maatschap, reorganisatieproblemen, groeipijnen, contractissues, klant-leverancier kwesties of andere zakelijke geschillen.

PREVENTIEVE BEMIDDELING

 • voor Start-Up’s en Scale-Up’s: voorkom conflicten door analyse van motieven en (persoonlijke) doelstellingen. Juridisch is meestal alles wel op orde. Veelal ontstaan de moeilijkheden in een later stadium als er geen overeenstemming is over persoonlijke motieven en doelstellingen;
 • Reorganisaties, cultuurverandering, overname’s etc.. Voorkom conflicten door adequate begeleiding, transparantie en onderlinge aanspreekbaarheid.

Mediation

 • De beste, meest efficiënte, snelste en voordeligste manier om uit een conflict te komen
 • De deelnemers lossen zelf het geschil onder onafhankelijke en deskundige begeleiding op basis van hun wederzijdse belangen
 • Mediation zorgt dat de communicatie (weer) op gang komt
 • Mediation verbreedt het perspectief en is creatief
 • Mediation leidt tot toenadering in plaats van verwijdering
 • Mediation leidt tot een duurzame, door partijen uitgewerkte en gedragen oplossing, vastgelegd in een overeenkomst
 • Mediation is veel minder kostbaar en veel sneller dan een juridische weg 

Voor een afspraak of meer info, bel: 0612965587 of mail: kmmediation@icloud.com