Wijziging Arbo wet sinds 1 juli 2017, wat heeft dat met Mediation te maken?

In de vernieuwde Arbowet ligt de nadruk op preventie, waarbij de bedrijfsarts de werkgever meer gaat ondersteunen.

In de nieuwe Arbowet krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten.

  • werknemer heeft het recht om uit eigen beweging langs te gaan bij een bedrijfsarts
  • werknemer kan een second opnion aanvragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts
  • de bedrijfsarts krijgt de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken. Bij misstanden kan hij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid inschakelen. Deze kan een sanctie opleggen bij het niet naleven van de regelgeving door de werkgever.
  • de bedrijfsarts zal de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers.
  • de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding en de werkgever is verantwoordelijk voor deze verzuimbegeleiding
  • de preventiemedewerker krijgt een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. De preventiemedewerker werkt nauw samen met de bedrijfsarts en andere arboprofessionals.

Nut en Noodzaak van Mediation:

een belangrijke oorzaak van verzuim is dat er tussen werkgever en werknemer een geschil is onstaan dat, om welke reden dan ook, niet (tijdig) wordt aangepakt waardoor het kan escaleren en de medewerker uiteindelijk (langdurig) gaat verzuimen.

De kosten van dit soort verzuim zijn heel hoog, dit verzuim is ook vaak langdurig en betekent verlies van productie, extra inzet management capaciteit, onrust op de afdeling en ga zo maar door.

Door de tijdige en preventieve inzet van mediation, liefst nog voor ziekemelding, kan zo’n escalatie worden verkomen en doorgaans ook de relatie weer in balans komen waardoor uitval of een langdurig slepend arbeidsconflict kan worden voorkomen

Bent u werkgever, preventiemedewerker, bedrijfsarts of HR professional en wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met mij op: 0612965587

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *