Ruzie!!!

stock-vector-sketchy-illustration-of-a-two-businessmen-arguing-73883968

Wat kosten al die ruzies op de werkvloer eigenlijk?

En staan werkgevers daar eigenlijk wel voldoende bij stil?
Verzuim door collega’s die ruzie met elkaar hebben kosten de werkgever gemiddeld ruim € 30.000,- per jaar bij een organisatieomvang van 250 fulltime medewerkers. Dat is dan alleen het verzuim, dus nog niet de kosten van verlies aan productie, vertraging en andere ellende die ruzies met zich meebrengt, bijvoorbeeld het beslag op managementcapaciteit.
En wat te denken bij uitval door conflicten van de kosten van werving en selectie, inwerken nieuwe collega’s en imagoschade. Op landelijk niveau worden de kosten van interne conflicten geschat op € 1,7 miljard!
Kortom er valt veel te winnen voor werkgevers door tijdige signalering van concflicten en het in staat stellen van hun managers om daarop adequaat te kunnen reageren.
Mediation kan bij interne conflicten een heel sterk ondersteunend middel zijn om escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen, waarbij toekomstgerichte oplossingen en herstel en/of verbetering van de onderlinge relatie kernpunten zijn. Mediation kan juist daarom effectief zijn omdat het de ruziënde partijen helpt om zelf tot een bestendige en toekomstgerichte oplossing te komen.
Mediation is doorgaans snel inzetbaar. Tijdige inzet kan werkgevers een boel grijze haren en een flinke bom duiten besparen.Toch wordt mediation nog veel te weinig benut, enerzijds door onbekendheid en anderzijds door de trage en stroperige opstelling van de overheid om mediation heldere kaders te geven die kwaliteitsbevorderend en stimulerend kunnen werken.
Kortom nog heel veel werk aan de winkel voor mediators zelf om hun mooie dienstverlening tot een gangbare en “gewone” inzet bij conflicten te profileren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *