Arbeids- & zakelijke Mediation

Waarmee help ik u?

ARBEIDSMEDIATION

 • bij geschillen rond samenwerking, ontslag, verzuim, re-integratie, reorganisatie, disfunctioneren of welke andere problemen ook die verhouding tussen werkgever en werknemer of werknemers onderling verstoren.

MEDIATION VOOR TEAMS

 • bij langslepende en/of geëscaleerde geschillen binnen teams of tussen afdelingen of groepen.

ZAKELIJKE MEDIATION

 • Bij geschillen tussen vennoten en/of maten binnen een maatschap, reorganisatieproblemen, groeipijnen, contractissues, klant-leverancier kwesties of andere zakelijke geschillen.

PREVENTIEVE BEMIDDELING

 • voor Start-Up’s en Scale-Up’s: voorkom conflicten door analyse van motieven en (persoonlijke) doelstellingen. Juridisch is meestal alles wel op orde. Veelal ontstaan de moeilijkheden in een later stadium als er geen overeenstemming is over persoonlijke motieven en doelstellingen;
 • Reorganisaties, cultuurverandering, overname’s etc. Voorkom conflicten door goede begeleiding en versterking van onderlinge aanspreekbaarheid.

 

Mediation

 • Partijen lossen zelf het geschil onder onafhankelijke begeleiding op basis van wederzijdse belangen
 • Mediation zorgt dat de communicatie (weer) op gang komt
 • Mediation verbreedt het perspectief en is creatief
 • Mediation leidt tot toenadering in plaats van verwijdering
 • Mediation leidt tot een duurzame, door partijen uitgewerkte en gedragen oplossing, vastgelegd in een overeenkomst
 • Mediation is veel minder kostbaar en veel sneller dan een juridische weg 

Voor een afspraak of meer info, bel: 0612965587 of mail: kmmediation@icloud.com