Arbeids- & zakelijke Mediation

Waarmee help ik u?

ARBEIDSCONFLICTEN

  •  Rond samenwerking, ontslag, verzuim, re-integratie, reorganisatie, disfuntioneren of welke andere problemen ook die verhouding tussen werkgever en werknemer of werknemers onderling verstoren;
  • Het voorkomen van escalatie van geschillen binnen teams of tussen afdelingen of groepen

ZAKELIJKE CONFLICTEN

  • Binnen een onderneming of organisatie zoals samenwerkingsproblemen tussen vennoten, reorganisatieproblemen, groeipijnen, contractsissues, klant-leverancierkwesties of andere zakelijke geschillen.

Mediation

  • Partijen lossen zelf het geschil onder onafhankelijke begeleiding op basis van wederzijdse belangen
  • Mediation zorgt dat de communicatie (weer) op gang komt
  • Mediation verbreedt het perspectief en is creatief
  • Mediation leidt tot toenadering in plaats van verwijdering
  • Mediation leidt tot een duurzame, door partijen uitgewerkte en gedragen oplossing, vastgelegd in een overeenkomst
  • Mediation is veel minder kostbaar en veel sneller dan een juridische weg 

Voor een afspraak of meer info, bel: 0612965587 of mail: kmmediation@icloud.com

 

 

 

lees verder

 

Wat is Mediation?